Szkolenie SDI Advanced Diver

Jest to program przeznaczony dla osób posiadających podstawowe uprawnienia i umiejętności nurkowe , które pragną dalej podnosić swoje umiejętności. Program ten  daje duże możliwości dalszej edukacji  w ramach czterech wybranych specjalizacji nurkowych. Umożliwia ciekawe i bezpieczne nurkowania.

Uprawnienia po ukończeniu kursu:

Po pozytywnym ukończeniu programu uczestnicy uzyskują licencję uprawniającą do nurkowań do 30m. (40m. - po ukończeniu specjalizacji DEEP DIVER) w różnych warunkach środowiskowych.

Wymagania wstępne:

  1. Ukończone 15 lat (wymagana zgoda rodziców lub opiekunów poniżej 18 roku życia)
  2. Posiadanie stopnia podstawowego SDI OPEN WATER SCUBA DIVER lub równownorzędnego /innej federacji /
  3. Posiadanie zalogowanych min. 10 nurkowań
  4. Brak przeciwwskazań do nurkowania.

Wymogi ukończenia kursu:

  1. Zalogowanych łącznie minimum 25 nurkowań
  2. Pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie 4 specjalizacji do wyboru, przy czym tylko jedna specjalizacja może być bez nurkowań (za wyjątkiem kursu Nitrox).

Specjalizacje nurkowe do wyboru:

- NIGHT/LIMITED VISIBILITY - nurkowanie nocne oraz w złej widoczności
- UNDERWATER NAVIGATION - nawigacja podwodna z użyciem kompasu
- DRY SUIT - nurkowanie w suchych skafandrach
- DEEP DIVER - nurkowanie głębokie do 40m
- NITROX DIVER

- ADVANCED BUOYANCY CONTROL - doskonała pływalność

Struktura kursu:

Zajęcia teoretyczne i praktyczne.