Kurs SDI Nawigacja podwodna

Kurs przeznaczony jest dla płetwonurków chcących podnosić swoje umiejętności. Jeżeli chcesz być przygotowany na każdą ewentualność to kurs nawigacji z użyciem kompasu i nawigacji naturalnej to coś właśnie dla Ciebie. Ukończenie kursu nawigacji umożliwia przystąpienie do  Advanced Development Program.

 

Wymagania wstępne:

  1. Wiek min. 10 lat (zgoda  rodziców lub opiekunów poniżej 18 roku życia)
  2. Posiadanie podstawowych uprawnień nurkowych OWD lub młodzieżowych
  3. Brak przeciwwskazań do nurkowania

 

Uprawnienia po zakończeniu kursu:

Umożliwia nurkowanie i nawigowanie za pomocą kompasu i nawigacji naturalnej. Po ukończeniu pozostałych trzech specjalizacji umożliwia przystąpienie do programu Advanced Development.

 

Struktura kursu:

Zajęcia teoretyczne i praktyczne. Minimum dwa nurkowania. Czas 1-2 dni.