Kurs SDI Nurkowanie nocne i przy ograniczonej widoczności

Kurs przeznaczony dla nurków którzy chcą nurkować w specyficznych warunkach. Dla nurków nurkujących głęboko gdzie często jest ciemno, gdzie widoczność jest mocno ograniczona. W warunkach, w których istnieje potrzeba użycia latarek i innego sprzętu a także specjalistycznych technik takich jak np. komunikacja światłem.

 

Wymagania wstępne:

  1. Wiek min.10 lat (pisemna zgoda obojga rodziców lub opiekunów poniżej 18 roku życia)
  2. Posiadanie podstawowych uprawnień nurkowych lub młodzieżowych
  3. Posiadanie aktualnych badań lekarskich, brak przciwwskazań do nurkowania

 

Uprawnienia po ukończeniu kursu:

Specjalizacja uprawnia do nurkowania w nocy oraz przy ograniczonej widoczności

 

Struktura kursu:

Zajęcia teoretyczne i praktyczne. Minimum dwa nurkowania. Czas 1-2 dni.