Kurs SDI Rescue Diver

Założeniem kursu jest nauczenie jego uczestników umiejętności udzielania pomocy w przypadku choroby lub wystąpienia wypadku nurkowego.


Wymagania wstępne:

  1. Wiek min. 15 lat (zgoda rodziców lub opiekunów poniżej 18 roku życia)
  2. Ważny certyfikat PIERWSZEJ POMOCY - FIRST AID / CPR
  3. Posiadanie uprawnień  ADVANCED SCUBA DIVER
  4. Brak przeciwwskazań do nurkowania
  5. Zalogowanych min. 40 nurkowań

 

Uprawnienia po zakończonym kursie:

- ukończenie kursu umożliwia przeprowadzenie akcji ratunkowej w przypadku wystąpienia wypadku lub choroby nurkowej
- przystąpienia do kursu na stopień DIVEMASTERA 
- uczestnictwa w kursie na stopień MASTER SCUBA DIVER

 

Struktura kursu:

Zajęcia teoretyczne i praktyczne. Minimum 10 godzin.