TDI Advanced nitrox

Przeznaczony dla nurków którzy chcą poznać podstawy nurkowania dekompresyjnego z wykorzystaniem nitroksu do 100% tlenu. Wykorzystanie nitroksu w nurkowaniu bez formalnej dekompresji. Celem kursu jest przedstawienie korzyści, prawidłowych procedur, niebezpieczeństw związanych z użytkowaniem mieszanin nitroksowych i tlenu do przyspieszonej dekompresji.

Wymagania wstępne :

- wiek co najmniej 15 lat

- jeżeli kurs połączony jest z deco procedures to min wiek co najmniej 18 lat

- posiadać co najmniej uprownienia Nitrox TDI - lub rownoważne innej federacji nurkowej

- zalogowane co najmniej 25 nurkowań w wodach otwartych

Wymagane wyposażenie dla każdego uczestnika kursu :

- zapasowy II stopień automatu oddechowego

- manometr, głębokościomierz, komputer nurkowy

- kompensator pływalności z inflatorem

- ubiór odpowiedni do warunków srodowiskowych

- butla i automat oddechowy o czystości tlenowej, prawidłowo oznakowany do mieszanin EAN

Uprawnienia :

- po pomyślnym ukończeniu kursu absolwenci mogą brać udział w kursie TDI Procedury dekompresyjne

Struktura i czas kursu :

- cztery nurkowania z minimalnym czasem sumarycznym 100 min

- jeżeli kurs połączony jest z kursem TDI Procedury dekompresyjne - wymagane jest min sześć nurkowań na max głębokość 45m

- zajęcia teoretyczne

alt