TDI Decompession procedures

Przeznaczony dla nurków którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie planowania i realizowania dekompresji. W ramach kursu poznasz podstawowe procedury nurkowania dekompresyjnego oraz procedury awaryjne. Celem tego kursu jest nauczenie absolwentów planowania i przeprowadzenia nurkowania dekompresyjnego na max głębokość 45m.

Wymagania wstępne :

- wiek min 18 lat
- posiadać stopień min SDI Advanced Diver lub równoważny innej federacji nurkowej
- zalogowanie co najmniej 25 nurkowań w wodach otwartych

Wymagane wyposażenie dla każdego uczestnika kursu :

- butla(e) główna - pojemność dostosowana do planowanego nurkowania i zużycia gazu
- głębokościomierz i/lub komputer nurkowy
- butle dekompresyjne prawidłowo oznaczone, zaopatrzone w manometr
- automaty oddechowe - główny i zapasowy automat oddechowy na wszystkich głównych butlach zaopatrzonych w manometr
- kompensator pływalności odpowiedni do konfiguracji sprzętowej
- kołowrotek/szpulka z bojką deco
- analizator tlenowy
- ubiór odpowiedni do warunków środowiskowych
- tabliczka do pisania/wetnotes

Uprawnienia :

- nurkowanie dekompresyjne do max głębokości 45m
- po pomyślnym ukończeniu kursu absolwenci mogą wziąć udział w kursie:
- TDI Extended Range
- TDI Trimix

Struktura i czas kursu :

- wymagane są cztery nurkowania w tym dwa na głębokość większą niż 30m
- jeżeli kurs adv nitrox połączony jest z kursem deko procedury to wymagane jest 6 nurkowań


alt