Kurs TDI Nitrox Diver

Szkolenie w zakresie użycia mieszanin oddechowych od 21% do 40% tlenu i nurkowania bezdekompresyjne z ich wykorzystaniem. Szkolenie TDI nitrox jest szkoleniem wstępnym do nurkowania technicznego.

 

Wymagania wstępne:

  1. Stopień podstawowy SDI lub OWD dowolnej organizacji nurkowej
  2. Brak przeciwwskazań do nurkowania
  3. Minimalny wiek - ukończone 15 lat ( poniżej 18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów)

 

Czas trwania kursu:

4 godz - wykład teoretyczny
1 dzień - nurkowanie - /opcjonalnie/


Uprawnienia po ukończeniu kursu:

Po ukończeniu kursu uczestnik uzyskuje uprawnienia w zakresie użycia mieszanin  oddechowych od 21% do 40% tlenu dla nurkowań bezdekompresyjnych w ramach posiadanych uprawnień nurkowych.